A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Danh mục giáo trình

Danh mục giáo trình
Danh mục giáo trình

TT

Tên giáo trình

Đối tượng

học tập

Năm

biên soạn

Trường TCYD Yersin NT

Học phần chung

      1    

Chính trị

Y, Dược, Điều dưỡng

2016

GV Chính trị

      2    

Pháp luật

Y, Dược, Điều dưỡng

2016

GV Pháp luật

      3    

Tin học

Y, Dược, Điều dưỡng

2016

GV Tin học

      4    

Ngoại ngữ

Y, Dược, Điều dưỡng

2016

GV Ngoại ngữ

Ngành Y sĩ

      5    

Dược lý

Y sĩ

2016

Bộ môn Dược

      6    

Giải phẫu sinh lý

Y sĩ

2016

Bộ môn Y

      7    

Vi sinh - Ký sinh trùng

Y sĩ

2016

Bộ môn Y

      8    

Dinh dưỡng-Vệ sinh an toàn thực phẩm

Y sĩ

2016

Bộ môn Y

      9    

Vệ sinh phòng bệnh

Y sĩ

2016

Bộ môn Y

    10  

Kỹ năng giao tiếp- Giáo dục sức khỏe

Y sĩ

2016

Bộ môn Y

    11  

Tổ chức và Quản lý y tế

Y sĩ

2016

Bộ môn Y

    12  

Điều dưỡng cơ bản và Kỹ thuật điều dưỡng

Y sĩ

2016

Bộ môn Y

    13  

Bệnh nội khoa

Y sĩ

2016

Bộ môn Y

    14  

Bệnh ngoại khoa

Y sĩ

2016

Bộ môn Y

    15  

Bệnh truyền nhiễm, xã hội

Y sĩ

2016

Bộ môn Y

    16  

Bệnh chuyên khoa

Y sĩ

2016

Bộ môn Y

    17  

Sức khỏe trẻ em

Y sĩ

2016

Bộ môn Y

    18  

Sức khỏe sinh sản

Y sĩ

2016

Bộ môn Y

    19  

Y tế cộng đồng

Y sĩ

2016

Bộ môn Y

    20  

Y học cổ truyền

Y sĩ

2016

Bộ môn Y

    21  

Phục hồi chức năng

Y sĩ

2016

Bộ môn Y

    22  

Khởi tạo doanh nghiệp

Y sĩ

2016

GV

Ngành Dược sĩ

    23  

Kỹ năng giao tiếp

Dược sĩ

2016

Bộ môn Y

    24  

Y học cơ sở I

Dược sĩ

2016

Bộ môn Y

    25  

Y học cơ sở II

Dược sĩ

2016

Bộ môn Y

    26  

Viết và đọc tên thuốc

Dược sĩ

2016

Bộ môn Dược

    27  

Thực vật

Dược sĩ

2016

Bộ môn Dược

    28  

Hóa phân tích I

Dược sĩ

2016

Bộ môn Dược

    29  

Hóa phân tích II

Dược sĩ

2016

Bộ môn Dược

    30  

Tổ chức và quản lý Y tế

Dược sĩ

2016

Bộ môn Dược

    31  

Dược liệu

Dược sĩ

2016

Bộ môn Dược

    32  

Bào chế I

Dược sĩ

2016

Bộ môn Dược

    33  

Bào chế II

Dược sĩ

2016

Bộ môn Dược

    34  

Quản lý Dược

Dược sĩ

2016

Bộ môn Dược

    35  

Hóa dược – Dược lý I

Dược sĩ

2016

Bộ môn Dược

    36  

Hóa dược – Dược lý II

Dược sĩ

2016

Bộ môn Dược

    37  

Dược lâm sàng

Dược sĩ

2016

Bộ môn Dược

    38  

Kiểm nghiệm thuốc

Dược sĩ

2016

Bộ môn Dược

    39  

Bảo quản thuốc

Dược sĩ

2016

Bộ môn Dược

Ngành Điều dưỡng

    40  

Dược lý

Điều dưỡng

2016

Bộ môn Dược

    41  

Kỹ năng giao tiếp

Điều dưỡng

2016

Bộ môn Y

    42  

Giải phẫu – sinh lý

Điều dưỡng

2016

Bộ môn Y

    43  

Vi sinh – Ký sinh trùng

Điều dưỡng

2016

Bộ môn Y

    44  

Sức khỏe – Môi trường – Vệ sinh – Nâng cao sức khỏe và hành vi con người

Điều dưỡng

2016

Bộ môn Y

    45  

Dinh Dưỡng- Tiết chế

Điều dưỡng

2016

Bộ môn Y

    46  

Nghề nghiệp và đạo đức người điều dưỡng

Điều dưỡng

2016

Bộ môn Y

    47  

Điều dưỡng cơ sở I

Điều dưỡng

2016

Bộ môn Y

    48  

Điều dưỡng cơ sở II

Điều dưỡng

2016

Bộ môn Y

    49  

Tâm lý – Giáo dục sức khỏe

Điều dưỡng

2016

Bộ môn Y

    50  

Y học cổ truyền

Điều dưỡng

2016

Bộ môn Y

    51  

Kiểm soát nhiễm khuẩn

Điều dưỡng

2016

Bộ môn Y

    52  

 Chăm sóc người bệnh cấp cứu và chăm sóc tích cực

Điều dưỡng

2016

Bộ môn Y

    53  

Chăm sóc người bệnh nội khoa I

Điều dưỡng

2016

Bộ môn Y

    54  

Chăm sóc người bệnh nội khoa II

Điều dưỡng

2016

Bộ môn Y

    55  

Chăm sóc người bệnh ngoại khoa

Điều dưỡng

2016

Bộ môn Y

    56  

Chăm sóc sức khỏe trẻ em

Điều dưỡng

2016

Bộ môn Y

    57  

CSSK phụ nữ, bà mẹ và gia đình

Điều dưỡng

2016

Bộ môn Y

    58  

CS người bệnh truyền nhiễm

Điều dưỡng

2016

Bộ môn Y

    59  

Điều dưỡng cộng đồng

Điều dưỡng

2016

Bộ môn YNguồn:yduocyersin.khanhhoa.edu.vn Copy link
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết