A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Danh mục sách tham khảo

Danh mục sách tham khảo
Danh mục sách tham khảo


TT

Tên sách

Tên tác giả

Nhà

xuất bản

Năm xuất bản

    1           

Giao tiếp và giáo dục sức khỏe

Bộ Y tế  - Cục Khoa học và Đào tạo

Nhà xuất bản y học

2006

    2           

Giải phẩu sinh lý

Bộ Y tế  - Cục Khoa học và Đào tạo

Nhà xuất bản y học

2011

    3           

Bệnh học nội khoa

Bộ Y tế  - Cục Khoa học và Đào tạo

Nhà xuất bản y học

2006

    4           

Bệnh học ngoại khoa

Bộ Y tế  - Cục Khoa học và Đào tạo

Nhà xuất bản y học

2005

    5           

Y học cổ truyền

Bộ Y tế  - Cục Khoa học và Đào tạo

Nhà xuất bản y học

2006

    6           

Kỹ thuật điều dưỡng

Bộ Y tế  - Cục Khoa học và Đào tạo

Nhà xuất bản y học

2006

    7           

Điều dưỡng nội khoa

Bộ Y tế  - Cục Khoa học và Đào tạo

Nhà xuất bản y học

2006

    8           

Điều dưỡng sản phụ khoa

Bộ Y tế  - Cục Khoa học và Đào tạo

Nhà xuất bản y học

2011

    9           

Điều dưỡng nhi khoa

Bộ Y tế  - Cục Khoa học và Đào tạo

Nhà xuất bản y học

2006

  10         

Điều dưỡng ngoại khoa

Bộ Y tế  - Cục Khoa học và Đào tạo

Nhà xuất bản y học

2011

  11         

Điều dưỡng cộng đồng

Bộ Y tế  - Cục Khoa học và Đào tạo

Nhà xuất bản y học

2006

  12         

Điều dưỡng truyền nhiễm thần kinh – tâm thần

Bộ Y tế  - Cục Khoa học và Đào tạo

Nhà xuất bản y học

2005

  13         

Vi sinh – Ký sinh trùng

Bộ Y tế  - Cục Khoa học và Đào tạo

Nhà xuất bản y học

2011

  14         

Điều dưỡng cơ bản

Bộ Y tế  - Cục Khoa học và Đào tạo

Nhà xuất bản y học

2011

  15         

Dược học và thuốc thiết yếu

Bộ Y tế  - Cục Khoa học và Đào tạo

Nhà xuất bản y học

2011

  16         

Tổ chức và quản lý y tế

Bộ Y tế  - Cục Khoa học và Đào tạo

Nhà xuất bản y học

2006

  17         

Chính trị

Bộ Giáo dục và Đào tạo

Nhà XB GDVN

2011
Nguồn:yduocyersin.khanhhoa.edu.vn Copy link
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết