Hotline: 02583 515 585
Hỗ trợ tư vấn tuyển sinh

Trụ sở chính : 02583 515 585

Số 1, Nguyễn Mậu Tài, Xã Vĩnh Ngọc, TP. Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa

Hướng dẫn làm hồ sơ
Đăng ký tư vấn trực tuyến

  THÔNG BÁO LỚP “ ĐÀO TẠO, CẬP NHẬT KIẾN THỨC CHUYÊN MÔN VỀ DƯỢC” – KHÓA 35

  Nhằm đáp ứng nhu cầu cập nhật kiến thức chuyên môn về dược cho các đối tượng hành nghề dược, trường thông báo mở lớp “ Đào tạo, cập nhật kiến thức chuyên môn về dược” cụ thể như sau:

  1. Tên khoá học: “ Đào tạo, cập nhật kiến thức chuyên môn về dược”
  2. Nội dung và thời gian đào tạo:
  • Nội dung: Cập nhật một số kiến thức chuyên ngành; Pháp luật quản lý chuyên môn về dược.
  • Tổng thời gian đào tạo: 8 giờ
  1. Thời gian nhận hồ sơ và khai giảng:
  • Thời gian nhận hồ sơ đăng ký: Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 30/06/2024
  • Thời gian mở lớp: ngày 30/06/2024

  *Khai giảng liên tục nếu đủ số lượng học viên.

  1. Đối tượng đăng ký:

  – Duy trì hoặc xin cấp mới chứng chỉ hành nghề Dược.

  – Học viên có nhu cầu cập nhật kiến thức chuyên môn về Dược.

  1. Kinh phí đào tạo:

  Mức thu cụ thể: 600.000VNĐ/ học viên (Sáu trăm nghìn đồng)

  Học viên nộp trực tiếp hoặc chuyển khoản vào ngày đăng ký học.

  1. Hồ sơ đăng ký gồm:

  + 01 phiếu đăng ký ( Theo mẫu kèm theo/ Theo link đăng ký)

  + 01 Bản sao/ Photo Chứng chỉ hành nghề

  + 01 Bản sao/ Photo bằng tốt nghiệp

  + 01 Bản sao/ Photo CMND hoặc CCCD

  1. Địa chỉ liên hệ:

  Phòng Đào tạo – Trường Trung Cấp Y Dược Yersin Nha Trang

  Địa chỉ: Số 01 Nguyễn Mậu Tài, Vĩnh Ngọc, Nha Trang, Khánh Hoà.

  Điện thoại: 0258.3515585

  Trân trọng!

  Tin tức liên quan
  THÔNG BÁO TUYỂN SINH – GIAI ĐOẠN II/2024

  THÔNG BÁO TUYỂN SINH – GIAI ĐOẠN II/2024

  Nhằm đáp ứng nhu cầu cập nhật kiến thức chuyên môn về dược cho các đối tượng hành nghề dược, trường thông báo mở lớp “ Đào tạo, cập nhật kiến thức chuyên môn về dược” cụ thể như sau: Tên khoá học: “ Đào tạo, cập nhật kiến thức chuyên môn về dược” Nội dung và thời gian đào tạo: Nội dung: Cập nhật một số kiến thức chuyên ngành; Pháp luật quản lý chuyên môn về

  THÔNG BÁO LỚP “ ĐÀO TẠO, CẬP NHẬT KIẾN THỨC CHUYÊN MÔN VỀ DƯỢC” – KHÓA 36

  THÔNG BÁO LỚP “ ĐÀO TẠO, CẬP NHẬT KIẾN THỨC CHUYÊN MÔN VỀ DƯỢC” – KHÓA 36

  Nhằm đáp ứng nhu cầu cập nhật kiến thức chuyên môn về dược cho các đối tượng hành nghề dược, trường thông báo mở lớp “ Đào tạo, cập nhật kiến thức chuyên môn về dược” cụ thể như sau: Tên khoá học: “ Đào tạo, cập nhật kiến thức chuyên môn về dược” Nội dung và thời gian đào tạo: Nội dung: Cập nhật một số kiến thức chuyên ngành; Pháp luật quản lý chuyên môn về

  THÔNG BÁO LỚP “ ĐÀO TẠO, CẬP NHẬT KIẾN THỨC CHUYÊN MÔN VỀ DƯỢC” – KHÓA 34

  THÔNG BÁO LỚP “ ĐÀO TẠO, CẬP NHẬT KIẾN THỨC CHUYÊN MÔN VỀ DƯỢC” – KHÓA 34

  Nhằm đáp ứng nhu cầu cập nhật kiến thức chuyên môn về dược cho các đối tượng hành nghề dược, trường thông báo mở lớp “ Đào tạo, cập nhật kiến thức chuyên môn về dược” cụ thể như sau: Tên khoá học: “ Đào tạo, cập nhật kiến thức chuyên môn về dược” Nội dung và thời gian đào tạo: Nội dung: Cập nhật một số kiến thức chuyên ngành; Pháp luật quản lý chuyên môn về

  THI TỐT NGHIỆP KHÓA 6 – LỚP DƯỢC 6C VÀ Y SĨ 6C

  THI TỐT NGHIỆP KHÓA 6 – LỚP DƯỢC 6C VÀ Y SĨ 6C

  Nhằm đáp ứng nhu cầu cập nhật kiến thức chuyên môn về dược cho các đối tượng hành nghề dược, trường thông báo mở lớp “ Đào tạo, cập nhật kiến thức chuyên môn về dược” cụ thể như sau: Tên khoá học: “ Đào tạo, cập nhật kiến thức chuyên môn về dược” Nội dung và thời gian đào tạo: Nội dung: Cập nhật một số kiến thức chuyên ngành; Pháp luật quản lý chuyên môn về

  ĐÓN TIẾP ĐOÀN TRƯỜNG ĐẠI HỌC CỬU LONG

  ĐÓN TIẾP ĐOÀN TRƯỜNG ĐẠI HỌC CỬU LONG

  Nhằm đáp ứng nhu cầu cập nhật kiến thức chuyên môn về dược cho các đối tượng hành nghề dược, trường thông báo mở lớp “ Đào tạo, cập nhật kiến thức chuyên môn về dược” cụ thể như sau: Tên khoá học: “ Đào tạo, cập nhật kiến thức chuyên môn về dược” Nội dung và thời gian đào tạo: Nội dung: Cập nhật một số kiến thức chuyên ngành; Pháp luật quản lý chuyên môn về

  THÔNG BÁO TUYỂN SINH NĂM 2024

  THÔNG BÁO TUYỂN SINH NĂM 2024

  Nhằm đáp ứng nhu cầu cập nhật kiến thức chuyên môn về dược cho các đối tượng hành nghề dược, trường thông báo mở lớp “ Đào tạo, cập nhật kiến thức chuyên môn về dược” cụ thể như sau: Tên khoá học: “ Đào tạo, cập nhật kiến thức chuyên môn về dược” Nội dung và thời gian đào tạo: Nội dung: Cập nhật một số kiến thức chuyên ngành; Pháp luật quản lý chuyên môn về

  THÔNG BÁO LỚP “ ĐÀO TẠO, CẬP NHẬT KIẾN THỨC CHUYÊN MÔN VỀ DƯỢC” – KHÓA 32

  THÔNG BÁO LỚP “ ĐÀO TẠO, CẬP NHẬT KIẾN THỨC CHUYÊN MÔN VỀ DƯỢC” – KHÓA 32

  Nhằm đáp ứng nhu cầu cập nhật kiến thức chuyên môn về dược cho các đối tượng hành nghề dược, trường thông báo mở lớp “ Đào tạo, cập nhật kiến thức chuyên môn về dược” cụ thể như sau: Tên khoá học: “ Đào tạo, cập nhật kiến thức chuyên môn về dược” Nội dung và thời gian đào tạo: Nội dung: Cập nhật một số kiến thức chuyên ngành; Pháp luật quản lý chuyên môn về

  X