Hotline: 02583 515 585
Hỗ trợ tư vấn tuyển sinh

Trụ sở chính : 02583 515 585

Số 1, Nguyễn Mậu Tài, Xã Vĩnh Ngọc, TP. Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa

Hướng dẫn làm hồ sơ
Đăng ký tư vấn trực tuyến

    LIÊN TỤC CHIÊU SINH 2024

    LIÊN TỤC CHIÊU SINH 2024

    𝐗𝐞́𝐭 𝐓𝐮𝐲𝐞̂̉𝐧 𝐍𝐠𝐚̀𝐧𝐡 𝐘 - 𝐃𝐮̛𝐨̛̣𝐜 𝐍𝐚̆𝐦 𝟐𝟎𝟐𝟒 Hình thức tuyển sinh: - Xét học bạ THPT ========================== HỆ TRUNG CẤP: Trung cấp Dược; Trung cấp Y Sỹ; Trung cấp Điều Dưỡng; ======================= HỆ LIÊN THÔNG Cao đẳng Y sĩ; Cao đẳng Dược; Cao đẳng Điều Dưỡng; Top đầu các trường đào tạo về ngành sức khoẻ Chỉ xét tuyển - Không thi tuyển; Đảm bảo

    X